Croeso i Goleg Trefeca

Coleg Trefeca yw canolfan hyfforddiant lleyg a chynadledda ac encilfan Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Mae Trefeca yn fan hanesyddol a chysegredig yng nghanol harddwch Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Trefeca oedd cartref Howell Harris (1714-1773), arweinydd dylanwadol y Diwygiad Methodistaidd yng Nghymru a chyfoeswr Methodistaidd amlwg eraill megis Daniel Rowland, William Williams Pantycelyn, George Whitefield a John a Charles Wesley. Heddiw, mae llawer o bobl o amryw draddodiadau Cristnogol yn dod i Drefeca ar gyfer hyfforddiant, cynadleddau, adfywiad ysbrydol ac encilio.

Mae'r pwyslais yn Nhrefeca ar estyn lletygarwch a chroeso Cristnogol i lawer o bobl. Gyda'i leoliad prydferth, digyfnewid a'i awyrgylch teuluol heddychlon, mae Trefeca yn ddarn bach o nefoedd lle y gall pobl o draddodiadau gwahanol ymgasglu i dystiolaethu ac addoli gyda'i gilydd. Mae'r ymdeimlad o deulu yn gryf hyd heddiw ac mae'r traddodiad hir o addysg Gristnogol yn parhau.